کشور هند بیشترین بذر سیب زمینی در جهان را دارد

هند دومین تولید کننده سیب زمینی در جهان است. دانه مهم ترین نهاده در کشت این محصول است. به همین دلیل قیمت بذر سیب زمینی نسبت به سال گذشته کمی بالاتر رفته است.

نرخ بذر بالا (2.5-3.0 تن در هکتار)، سرعت کم تکثیر، تخریب پیشرونده ویروسی، ذخیره سازی و حمل و نقل از مسائل عمده تولید بذر سیب زمینی در کشور است.

بذر سیب زمینی به تنهایی 40 تا 50 درصد از کل هزینه تولید سیب زمینی را تشکیل می دهد و مقادیر زیادی غذای بالقوه خوراکی به عنوان بذر سیب زمینی به خاک بازگردانده می شود.

نفوذ تاخیری ارقام جدید سیب زمینی/بذر بهبود یافته به مزارع کشاورزان به دلیل سرعت تکثیر آهسته و جایگزینی مکرر بذر به دلیل انحطاط از مسائل مرتبط است.

برای دور زدن این مسائل، تلاش‌های مستمری توسط محققان سیب‌زمینی برای توسعه فن‌آوری‌های نوآورانه برای تکثیر سریع بذر پرورش‌دهنده سالم واریته‌های آزاد شده در مقادیر کافی برای پاسخگویی به تقاضا در کشور ما انجام می‌شود.

از اوایل دهه 1900 یک تغییر پارادایم در روش های تولید بذر سیب زمینی در سطح جهانی اتفاق افتاده است.

بذر سیب زمینی

تولیدکنندگان عمده سیب زمینی در جهان برای بهبود کیفیت بذر و افزایش سرعت تکثیر بذر از سیستم‌های تولید بذر معمولی به سیستم‌های تولید بذر پیشرفته روی آورده‌اند.

نوآوری های جدید می تواند بر بسیاری از مشکلات مربوط به تولید بذر سیب زمینی، به ویژه در کشورهای گرمسیری و نیمه گرمسیری غلبه کند.

پیشرفت های اخیر در سیستم های تولید بذر سیب زمینی در هند و چالش های پیش رو برای تولید بذر در اینجا شرح داده شده است.

سیب زمینی (Solanum tuberosum L) به عنوان یکی از محصولات غذایی مهم در هند در حال ظهور است که 11.3٪ از کل منطقه جهانی سیب زمینی را به خود اختصاص داده و 12.5٪ در تولید جهانی سیب زمینی مشارکت دارد.

در سال‌های 2019-2020، هند بیش از 51.3 میلیون تن سیب‌زمینی از 2.16 میلیون هکتار سطح زیر کشت با میانگین تولید 23.77 تن در هکتار برداشت کرد.

  • منابع:
    1. Advances in innovative seed potato production systems in India