میزان کالری و مواد مغذی موجود در لپه

برای تجزیه و تحلیل تغییرات در رشد لپه‌ها و برگ‌های واقعی اولیه تحت تأثیر PPFD در گیاهان منفرد و مواد مغذی، آزمایش‌هایی بر روی نهال‌ها از باز شدن لپه تا 216 HAS انجام شد.

از دانه های لپه باقالی خشک پوشش داده شده کاهو روما (Lactuca sativa L. var. longifolia، Lomaria، TLE487، Takii & Co.، کیوتو، ژاپن) استفاده شد.

میانگین وزن و درصد ماده خشک 100 دانه بدون پوشش از همین رقم به ترتیب 4/1 میلی گرم و 92 درصد بود.

بسترهای مشکی ساخته شده از فوم پلی اورتان انعطاف پذیر (MIRAI Co., Ltd., Kashiwa, Japan, 584 × 280 × 28 mm , 300 چاه , قطر 12 میلی متر × 6 میلی متر عمق ) در سینی های کشت استفاده شد.

به جای بستر سفید، یک بستر سیاه برای این مطالعه انتخاب شد تا از بازتاب نور از سطح بستر به پشت سطح برگ جلوگیری کند.

دوره نوری به طور متوسط ​​16 ساعت در روز تنظیم شد.

علاوه بر لپه باقالی زرد نور برای کشت، فلاش برای دوربین RGB روی 10 ثانیه در زمان برای عکاسی در هر 10 دقیقه تنظیم شد.

در مورد محلول غذایی، از فرمول کاهو دانشگاه چیبا [41] با pH و هدایت الکتریکی به ترتیب 6.5 و 0.19 Sm-1 استفاده شد.

درصد حجمی محلول غذایی یا آب در سینی 86 درصد بود [5].

لپه
دمای هوا در لپه زرد داخل MSPS در طول دوره آزمایشی روی 20 درجه سانتیگراد تنظیم شد. میانگین قلع و RH (قلع ¯¯¯¯¯¯، RH¯¯¯¯¯¯¯) در طول دوره نوری و دوره تاریکی طی 9 روز 0.2 ± 21 درجه سانتی گراد و 2 ± 85 درصد و 0.6 ± 21 درجه سانتی گراد بود.

به ترتیب 92 ± 2٪. غلظت CO2 در طول دوره نوری در داخل MSPS در 50 ± 1500 میکرومول در مول-1 حفظ شد.

سرعت جریان هوا 0.05 متر بالای سطح سینی ها 0.16 ± 0.11 m s-1 بود که با بادسنج سیم داغ (دقت ± 2٪ یا 0.02 m s-1) اندازه گیری شد (6531-21؛ KANOMAX JAPAN Inc., Suita, Osaka ، ژاپن).

MSPS در داخل یک اتاق کشت کنترل شده با محیط زیست تحت شرایط بهداشتی PFAL در پردیس کاشیوانوها دانشگاه چیبا قرار گرفت.

دمای هوا، لپه ریز ایرانی رطوبت نسبی و غلظت CO2 در داخل اتاق کشت به ترتیب 20 درجه سانتیگراد، 80-100٪ و 1470 ± 20 میکرومول در مول-1 بود.

  • منابع:
    1. Variations in the Growth of Cotyledons and Initial True Leaves as Affected Variations in the Growth
  • تبلیغات: 
  1. راهکار فرمانده ارتش برای سرکوب اغتشاشگران
  2. ماجرای قتل عام پولدارها یک جهان را شاد کرد
  3. چگونه یک آجر سفالی توانست دنیا را متحول کند؟!
  4. با مصرف پرتغال خونی از سرطان خون جلوگیری کنید