شال سفید ساده که شاهزاده نفرینی مصر روی سر می گذاشت

در محدوده تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی و مجموعه داده های مورد استفاده، نویسنده از نظر آماری به میزان قابل توجهی دستیابی به تحصیلات عالیه در میان زنان روسری پایین تر را می یابد، اما هیچ مدرکی مبنی بر کاهش دستیابی به تحصیلات عالی زنان روسری پیدا نمی کند.

این نتیجه ممکن است منعکس کننده این باشد که، از آنجایی که تنها 3.5 درصد از زنان روسری متولد شده قبل از ممنوعیت تحصیلات عالیه داشتند، فضای زیادی برای رویکرد روش‌شناختی وجود نداشت تا تأثیرات مهم این ممنوعیت را نشان دهد.

حتی پس از کنترل متغیرهای زمینه، شکاف زیادی در پیشرفت تحصیلی زنان روسری در مقایسه با زنان بدون روسری در ترکیه وجود دارد.

این مقاله هیچ مدرکی پیدا نمی کند که نشان دهد ممنوعیت حجاب در مؤسسات آموزشی عالی، در عمل از سال 1997 تا 2013، باعث کاهش سطح تحصیلات عالی زنان روسری شده، که قبلاً پایین بود، یافت.

آسیب تحصیلی برای زنان شال سفید ساده پس از دبستان شروع می شود. اگرچه لغو ممنوعیت حجاب اولین گام خوب بود، اما رفع موانع تحصیل زنان به چشم‌انداز بسیار گسترده‌تری نیاز دارد.

شما می توانید هر زمانی که فرصت دارید و یک روسری در دست دارید، یکی از این فعالیت ها را انجام دهید. روسری ابریشمی یا طول پارچه. اگر چندین روسری با رنگ‌ها و بافت‌های مختلف داشته باشید، این فعالیت‌ها بهترین نتیجه را خواهند داشت.

این فعالیت یک سنت هزینه نخواهد داشت. از روسری هایی که از قبل در خانه دارید استفاده کنید. چه باید کرد کودکان نوپا هر بار که بازی می کنند یاد می گیرند و رشد می کنند و فعالیت های مختلف به آنها کمک می کند چیزهای مختلف یاد بگیرند و مهارت های متفاوتی را توسعه دهند.

این ده بازی که می‌توانید با روسری انجام دهید، به کودک شما کمک می‌کند تا طیف گسترده‌ای از مهارت‌ها را توسعه دهد که پایه‌ای برای موفقیت یادگیری در آینده فراهم می‌کند.