روغن موتوری که زخم را درمان می کند!!

در یکی از عجیب ترین حوادثی که در کشور روسیه رخ داده است یک از اشخاصی که در تصادف زخم شدیدی برداشته بود برای آن که بتواند زخم خود را درمان کند بر روی زخمش روغن موتور داغ ریخته است تا زخم را ببندد. برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت آراد برندینگ مراجعه نمایید.

فروش عمده روغن موتور در بازارهای جهانی این فرصت را به تاجران ایرانی داده است تا در این بازار سودها بسیار زیادی را بدست آورند و بتوانند راه تجارت را باز کنند.

قیمت روغن موتور در تمامی بازارهای دنیا روندی افزایشی داشته است که این در ایران هم بوده است و در ایران افزایشی بسیار زیاد بوده است.

خرید روغن موتور خودرو کاری است تاجران عراقی برای تامین مصارف مورد نیاز خود در بازار داخلی انجام می دهند زیرا عراق دارای تولید روغن موتور نیست.