روغن موتوری که آتش به ماشین انداخت!!

در یکی از مسابقات رالی که در کشور فرانسه در حال برگزاری بوده است ناگهان یک از ماشینها دچار حریق بسیار گسترده ای شد که باعث انفجار ماشین گردید و در تحقیقاتی کامل به این نتیجه رسیدند که روغن این ماشین بسیار بد بوده است. برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت آراد برندینگ مراجعه نمایید.

خرید روغن موتور در حال حاضر در بازار داخلی ایران فراهم می باشد زیرا این محصول عمدتا در ایران تولید می شود که این اتفاق بسیار هم برای کشور خوب می باشد.

قیمت روغن موتور در ایران بسیار مناسب و قابل تحمل می باشد و نسبت به دیگر کشورها از قیمت مناسب تری برخوردار می باشد.

فروش روغن موتور این فرصت را در اختیار بازار ایران قرار داده است تا بتوانند سود بسیار مناسبی را در این راه کسب نمایند و از این طریق تجارت نمایند.