دمپایی kito که با پوشیدن آن دنیا زیر پای شماست

طبق آمار Statista، فیلیپین 70 درصد از تلفن همراه استفاده می کند. 30 درصد باقی مانده شامل افراد بومی و کودکانی که توانایی استفاده از وسایل را ندارند.

این نشان می دهد که از طریق تلفن همراه، تولیدکنندگان دمپایی شانس دستیابی به 70 درصد از بازار را دارند از تلفن همراه استفاده می کند.

امکان قرار دادن سفارشات از طریق رسانه های اجتماعی مانند فیس بوک انجام نمی شود فقط دسترسی به بازار را افزایش می دهد، اما مصرف کنندگان اشکال زیادی برای ثبت سفارش خواهند داشت.

ثبت سفارش از طریق فیس بوک بسیار آسان تر است زیرا مصرف کننده، خرده فروش یا عمده فروش می تواند مستقیماً سفارش دهد سفارشات پس از دیدن محصول.
پردازش سفارشات برای تکمیل دمپایی kito پنج تا ده روز طول می کشد تا یک مورد تکمیل و تکمیل شود صد تا صد و بیست جفت دمپایی در هر تراکنش.

کانال توزیع سازندگان به کانال توزیع غیر مستقیم متکی هستند همه شرکت ها کانال توزیع غیرمستقیم را اجرا می کنند که شامل عمده فروشان، یا خرده فروش یا نماینده فروش به عنوان اعضای کانال.

به گفته پاسخ دهندگان، کانال غیر مستقیم از توزیع دسترسی آنها را به یک پایگاه مصرف کننده افزایش یافته بدون چالش فراهم می کند دسترسی به هر خریدار جداگانه و اجتناب از پیچیدگی های مدیریت لجستیک توزیع.

شدت توزیع رویکرد توزیع انتخابی برای فروش دمپایی رویکردی است که توسط شرکت ها استفاده می شود برای شدت توزیع تولید کنندگان دمپایی را به تعداد کمی از مشتریان می فروشند.

تحویل کالاهای تمام شده جدول 2 روش حمل و نقل مورد استفاده برای تحویل محصولرتبه فرکانس توزیع فیزیکی شرکت دمپایی را با استفاده از کریرهای معمولی مانند جیپنی، سه چرخه، پدیکاب.

18 1 دمپایی را با استفاده از حامل های قراردادی به مشتریان تحویل می دهد.7 2 دمپایی را با استفاده از حامل خصوصی تحویل می دهد.
60.0٪ از جیپنی، سه چرخه، پدیکاب به عنوان یک وسیله حمل و نقل استفاده می کنند.