جاری شدن رودخانه ای از روغن موتور در یکی از شهرهای چین!!

در یکی از روزنامه های حوادث که متعلق به کشور چین می باشد آمده است که در یکی از روزهای تابستان در یکی از شهرهای چین ناگهان رود بسیار بزرگی از روغن موتور جاری شد که این حادثه مربوط به انفجار یک مخزن بسیار عظیم از روغن موتور بوده است. برای اطلاعات بیشتر به سایت آراد برندینگ مراجعه نمایید.

قیمت روغن موتور در بازار بستگی به موارد بسیار زیادی دارد که یکی از آنها این است که کیفیت روغن موتور در چه درجه ای قرار دارد  و هرچه کیفیت بالاتر باشد قیمت بیشتر می شود.

خرید روغن موتور در ایران کاری بسیار راحت و آسان می باشد زیرا کشور ایران خود یکی از تولید کنندگان انواع روغن می باشد که مقاصد تجاری هم دارند.

فروش روغن موتور در چند سال اخیر بسیار رشد داشته است زیرا ماشینهای ایرانی به طور منظم بعد از هر پنج هزار کارکرد می بایست تعویض روغن شوند.