اولین روغن موتور سخنگو در جهان!!

در یکی از نمایشگاه های علمی و پژوهشی که در کشور آلمان بر گذار شده بود مهندسین توانسته بودند بر روی تمامی خودروها قطعه ای نصب کنند که بتواند کمبود روغن موتور را اطلاع رسانی نماید و این فناوری به نام روغن موتور سخنگو شناخته می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت آراد برندینگ مراجعه نمایید.

خرید عمده روغن موتور ایرانی یکی از مهم ترین کارهایی می باشد که کشور عراق در راستای تامین منابع مورد نیاز خود داشته است.

فروش روغن موتور این امکان را به تاجران این محصول داده است تا بتوانند به راحتی در بازارهای جهانی سودهای بسیار زیادی را بدست آورند.

قیمت روغن موتور در بازار داخلی ایران برای مصرف کنندگان بسیار مناسب و به جا می باشد زیرا ایران یکی از تولید کنندگان این محصول می باشد.